Witaj na stronie amatorskiej sieci cyfrowej 
DMRplus / IPSC2

To już rok działania sieci DMRplus / IPSC2 w Polsce!

Rozwijamy sieć przemienników DMRplus/IPSC2 w naszym kraju!

naszą domeną jest jakość :)

Jest to strona prywatna i nie jest ona częścią jakiejkolwiek organizacji.
Nie są tu przechowywane i udostępniane żadne dane osobowe.
Strona nie może być przedmiotem roszczeń, zamieszczanych lub nie zamieszczanych na niej informacji.
Obecnie serwery sieci DMR plus i strona, finansowana jest ze środków prywatnych administratora.

Zapraszamy do sieci DMRplus/IPSC2


Nowość w IPSC2 - brama do Brand Meister

Niebawem przemienniki zalogowane do IPSC2 otrzymają dostęp do sieci Brand Meister.
Będzie to brama wbudowana w serwer IPSC2.
Więcej informacji niebawem, jak otrzymamy wyniki testów.

Zmontowane płytki MMDVM w opcji uniwersalnej i do MTR2000

Chciałbym zdementować nieprawdziwe informacje, jakoby płytka do MTR2000 przeznaczona była wyłącznie do sieci DMRplus. 

INFORMACJA DLA SYSOPÓW PRZEMIENNIKÓW

Gdy pojawiła się sieć DMRplus, to nie było możliwe podłączenie do niej przemienników Motorola np. DR-3000, SLR-5500 i innych typów, które znów obsługiwane były przez sieć DMR-MARC. Ten problem był do momentu wprowadzenia serwera IPSC i jego następcy IPSC2.

Dzięki zawartym w 2016 roku, partnerstwu pomiędzy sieciami DMRplus i DMR-MARC, możliwe stało się łączenie ze sobą obu sieci. Przemienniki Motoroli, Hytery i popularne MMDVM mogą być teraz podłączone do serwera IPSC2, który jest jakby bramą dostępową do DMRplus i DMR-MARC.

W sieci DMR-MARC nie występują reflektory tak jak DMRplus, więc przemiennik zalogowany do IPSC2, za pomocą grup jest obecny w sieci DMR-MARC a za pomocą reflektorów ma dostęp do sieci DMRplus.

Zaletą IPSC2 jest to, że można tworzyć na serwerze grupy i mapować je do określonego reflektora co umożliwia połączenia dynamiczne lub statyczne poprzez grupę do mapowanego reflektora. Tak właśnie działają grupy okręgowe 2601-2609 mapowane odpowiednio do reflektorów 4281-4289. Wykonując np. połączenie na przemienniku do grupy 2604 jesteśmy słyszani na reflektorze 4284 w sieci DMRplus i odwrotnie. Należy pamiętać, że reflektory mapowane do grup są nieczynne z poziomu przemiennika a tylko przez grupę mapującą reflektor.Nad stanem całego systemu czuwają twórcy sieci DMRplus i DMR-MARC, i to oni nakładają warunki techniczne administratorom serwerów DMRplus i IPSC2 aby sieć spełniała założone standardy i wysoką jakość połączeń. Natomiast administrator przemiennika podłączonego do serwera IPSC2 zleca administracji serwera IPSC2 jakie grupy statyczne i dynamiczne potrzebuje na swoim przemienniku. Część grup zarządzana jest globalnie dla wszystkich przemienników zgodnie z zasadami panującymi w sieci i możliwościami technicznymi. IPSC 2 przeznaczony jest tylko dla przemienników oraz hotspotów opartych na projekcie DV4mini (dongle). Pozostałe hotspoty logujemy do dmr mastera DMRplus.

Każdy przemiennik podłączony do IPSC2 staje się częścią sieci DMRplus i DMR-Marc, co zobowiązuje administratora przemiennika do przestrzegania zasad organizacjyjnych. Deklarując podłączenie się do DMRplus/DMR-MARC, którą dalej będziemy nazywać siecią DMRplus, zobowiązujemy się do stałego połączenia przemiennika do serwera IPSC2 aby sieć była przewidywalna pod względem ilości przemienników jak i zasięgu. Nie akceptujemy przemienników okazjonalnych pojawiających sporadycznie, więc dołączaj swój przemiennik do sieci jak już będziesz pewny, że będzie pracował on w miejscu docelowym i będzie dostępny innym użytkownikom w zaplanowanym zasięgu. Każdy administrator przemiennika zobowiązany jest do zgłoszenia przemiennika do administracji sieci, wraz z informacjami o stosowaniu bramki DMR i organizacji grup dla sieci DMRplus. Nie zgłoszone przemienniki nie zostaną dopisane do systemu sieci. Administrator przemiennika zgłasza, które grupy statyczne mają być dopisane do przemiennika. Dostępne jest również zgłaszanie nowych grup statycznych i dynamicznych na określone potrzeby przemienników np. utworzenie grupy statycznej dla dwóch lub więcej przemienników niezależnie od ich przynależności okręgowej. Przemienniki używające bramki dmr w celu logowania się do dwóch sieci oraz ustawiające DMRplus jako sieć drugorzędną, uznawane są za przemienniki „gościnne” a dostęp do wszystkich grup w DMRplus jest tylko uzależniony od sysopa przemiennika.

Konrad SP4XKB

Aktualny schemat połączeń sieci DMRplus/IPSC2 w Polsce

IPSC2-Poland - główny serwer dla przemieników i DV4mini.

POLAND-SP-A - główny serwer DMRplus (tylko hotspoty)

POLAND-SP-B - zapasowy serwer DMRplus (tylko hotspoty)
(sporadycznie może być  nie aktywny)

Gupy 2600,1600, 8010 i 2601-2609 dostępne są tylko przez przemienniki.